Reeds meer dan 10 jaar is Frank geboeid door emoties en innerlijke gemoedstoestanden.

Hij probeert deze vast te leggen in antropomorfe vormen. Zijn werken zijn teruggebracht tot de essentie. De figuren zijn ontdaan van hun schoonheid. 
De verstilde voorstellingen geven een beeld van een verborgen wereld die Frank steeds opnieuw raakt.

De ziel en de gemoedstoestand, het fenomeen van de mens overgelaten aan zijn innerlijke wereld.
De sculpturen staan solitair in hun eigen zijn maar gaan in interactie met elkaar.

www.frankvanhooren.be

Frank exposeert op locatie 1: Elizabethhoeve

 

Kunstkijk Evenementen

Kunstkijk Kalender