Puurheid, licht en beweging zijn de uitgangspunten in het werk van beeldend kunstenaar Juliette van Bavel. Zowel in de fotografie, schilderijen, beelden als poëzie vind je dit thema als bron van onderzoek en vormgeving.

Haar rijk gekleurde aluminium sculpturen passen prachtig in het landschap waar zij tegelijk een zowel vervreemdende als harmonieuze werking hebben met de natuur. In de beeldtaal die Juliette hiervoor gebruikt heeft  komen een aantal elementen bij elkaar, zoals de breking van licht, soepele vormgeving en het gebruik van wind. Ze kiest voor krachtige abstracte vormen die geïnspireerd zijn op, en een logisch gevolg zijn van, de afbeelding op de foto.

Fluid Breeze 2: Je kijkt naar een illusie van water dat over mineralen en planten heen lijkt te stromen. Vormgeven in ( harde) aluminium. Een vervreemding die opgezocht wordt en natuurlijkerwijze oplost wordt door de beweging die de wind toevoegt aan de sculpturen. (voor de eventuele installatie waarvan ik later foto s zal aanleveren)

Voor 2018 ben ik bezig met BALANCE sculpturen waarin het thema water kernbeeld is. 

Juist de tegenstelling van de vloeibaarheid van water en balance binnen deze grote werken onderzoek ik.

www.kunstenares.eu

Juliette exposeert op locatie 5, Haven 14