Graag stellen wij een paar vragen over het verloop van de KunstKijk dit jaar.

Evaluatievragen locatiehouder(s)

Evaluatievragen exposant(en)