KunstKijk G-O 2021

Beste KunstKijkers,

Hopelijk bent u allen nog in goede gezondheid en dat dit zo blijft.

Ondanks dat we nog niet weten hoe de KunstKijk in 2021 zal kunnen worden gerealiseerd, is de werkgroep al een tijdje bezig met de startwerkzaamheden.

Hoe dan ook willen we op één of andere manier het evenement in 2021 laten doorgaan.

De kunstenaars van dit jaar, de locatie-eigenaren en de leden van de bouwploeg zijn hierover geïnformeerd. Een groot aantal heeft al aangegeven ook in 2021 van de partij te zullen zijn. De website wordt gaandeweg gevuld met materiaal van 2021, dit is een doorlopend proces. De eerste nieuwsbrief is er al weer uit. Wilt u die ook ontvangen? Een mailtje naar info@kunstkijk.com is voldoende.

De digitale versie van ons KunstKijkmagazine blijft voorlopig nog beschikbaar. U kunt het boekje inzien via de volgende link: KunstKijk Magazine 2020

KunstKijk 2021 komt eraan!

Namens de werkgroep KunstKijk

Hans Lammers

November 2020

KunstKijk 2021: Opening 12 mei 2021 ‘s avonds

KunstKijk 13 t/m 16 mei 2021