Wat is de KunstKijk?

De werkgroep KunstKijk, als onderdeel van Stichting Podium, organiseert jaarlijks een meerdaags kunstevenement op Goeree-Overflakkee. Het doel is zo laagdrempelig mogelijk twee- en driedimensionale kunst van hoog niveau onder de aandacht van het publiek te brengen.

In de week van hemelvaart, wordt professionele beeldende kunst geëxposeerd, zowel binnen als in de buitenlucht. De soms onverwachte locaties liggen verspreid over het eiland, maar er is wel sprake van een zekere clustering. Op verschillende momenten en op wisselende locaties wordt er samengewerkt met vertegenwoordigers uit de muziekwereld, theater, literaire kunst en educatieve en culturele instellingen.

In principe exposeren per locatie minstens twee verschillende kunstenaars.

De toegang van de exposities is in principe gratis.

Wie organiseren de KunstKijk?

Een kerngroep van vier vrijwilligers organiseert de jaarlijkse KunstKijk. Zij worden geholpen door vrijwilligers in de bouwploeg, bijhouden van de website en het leveren van hand en spandiensten.

De eigenaren van de diverse locaties stellen hun locatie gratis ter beschikking. Zij zijn een belangrijke factor in het organiseren van een succesvolle KunstKijk.

Is de KunstKijk een zelfstandige organisatie?

De KunstKijk is een onderdeel van Stichting Podium Goeree-Overflakkee, maar functioneert zelfstandig.

Meer informatie is te vinden op de website van de KunstKijk en op Stichting Podium