Leden werkgroep KunstKijk:

  • Ellen van der Bok
  • Heleen DeWitte
  • Yvette Jansen
  • Hans Lammers

Voor contact stuurt u een  e-mail naar info@kunstkijk.com

Om u aan te melden voor de KunstKijk 2021 kunt u onderstaand formulier invullen en daarna op de knop verzenden klikken. 

Uw aanmelding wordt getoetst door de ballotagecommissie van de werkgroep KunstKijk.

Om de kwaliteit van het geëxposeerde werk te waarborgen, wordt beoordeeld op oorspronkelijkheid en eigenheid. Daarnaast dient het werk (enigszins) grensverleggend en onderscheidend te zijn.

Indien u na deze toetsing wordt toegelaten om te exposeren tijdens KunstKijk 2021 ontvangt u bericht. De kosten om deel te mogen nemen bedragen € 60,00. Dit bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer NL11 RABO 0342 0250 58 t.n.v. Stichting Podium onder vermelding van naam kunstenaar en KunstKijk 2021.

Met uw aanmelding geeft u toestemming aan de werkgroep KunstKijk uw gegevens en beeldmateriaal te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden.

De werkgroep is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade aan de kunstwerken, expositiemateriaal en/of de gebruikte locatie. U dient daarom zelf zorg te dragen voor verzekering van uw werk en een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering.

Aanmeldformulier KunstKijk 2021

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.