Aarde

Zij heeft haar karakter in structuur
Vast als klei
Los als zand
Breekbaar als veen
Wij maken contact door
Onze voeten die haar aanraken
Maar ook met motoren die haar hardhandig bewerken
Zij is vruchtbaar
En geeft leven
Maar nu is zij moe en uitgeput
De korenbloem geeft leven en vruchtbaarheid
De cirkel maakt heel.

Thema Aarde

voor deze werken wil ik van gevonden stenen en schelpen een cirkel leggen.
Ik wil bezoekers vragen om met natuurlijke materialen die zij meebrengen in de cirkel weer nieuwe cirkels te maken.